Transformacja ciepłownictwa – priorytety dla nowego rządu | Rekomendacje

Sektor ciepłowniczy w Polsce zderza się ze ścianą. Najnowszy raport URE nt. ciepłownictwa systemowego nie pozostawia złudzeń: rentowność branży znacząco się pogarsza, przedsiębiorstwa od lat notują ujemne wyniki finansowe, a koszty funkcjonowania, ze względu na wysokie ceny surowców oraz praw do emisji – rosną z roku na rok. Zarówno ciepłownictwo systemowe jak i niesystemowe, pomimo że stanowią największy sektor energii w Polsce, do tej pory były spychane na boczny tor krajowej polityki energetycznej. Ogrzewanie staje się tykającą bombą, ponieważ koszty ciepła stanowią jedną z największych pozycji w budżecie domowym. Nie widać pomysłów, jak rozwiązać problem w perspektywie długoterminowej. Wysiłki wytwórców ciepła i obywateli koncentrują się głównie na przetrwaniu kolejnego sezonu grzewczego.

Polska nie doczekała się strategii dla ciepłownictwa. Tymczasem jej przygotowanie i wdrożenie jest koniecznością. Niezbędny jest kompleksowy ogląd sytuacji i stawianie ambitnych celów – zarówno w zakresie efektywności energetycznej, jak i wdrażania niskoemisyjnych technologii w ciepłownictwie i ogrzewnictwie. Pozwoli to uchronić gospodarstwa domowe nie tylko przed kolejnymi szokami cenowymi, ale także uniezależniać kraj od dostaw drogich paliw kopalnych oraz ograniczyć koszty zdrowotne związane z emisją zanieczyszczeń.

 Transformacja energetyczna musi stać się priorytetem dla nowego rządu. Jest ona nie tylko wyzwaniem, ale przede wszystkim ogromną szansą na rozwój całej polskiej gospodarki. Jednak uwagę poświęcić trzeba nie tylko elektroenergetyce, ale także ciepłownictwu i ogrzewnictwu. Forum Energii, po konsultacjach z przedstawicielami branży, przedstawia rekomendacje najpilniejszych działań w ciepłownictwie i ogrzewnictwie, zebrane w dziesięciu obszarach. Niniejsze opracowanie może być traktowane jako swoisty przewodnik dla nowego rządu po najważniejszych zagadnieniach, którymi są:

  1. Krajowa strategia ciepłownicza.
  2. Planowanie energetyczne na szczeblu lokalnym.
  3. Program Czyste Powietrze.
  4. Transformacja ciepłownictwa systemowego.
  5. Środki finansowe na modernizację ciepłownictwa.
  6. Integracja ciepłownictwa z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym.
  7. Polityka przemysłowa i wsparcie przemysłu czystego ciepła.
  8. Elektryfikacja ogrzewania.
  9. Efektywność energetyczna budynków.
  10. Stabilizacja procesu legislacyjnego oraz ograniczenie działań osłonowych.

Zachęcamy do pobrania pliku i zapoznania się ze szczegółowymi rekomendacjami i propozycjami rozwiązań.

Data publikacji: 27 października 2023

Pliki do pobrania

Rekomendacje Rekomendacje
Autorzy opracowania

Andrzej Rubczyński, Forum Energii

Konsultacja merytoryczna:
Bogusław Regulski – Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Tomasz Surma – Veolia Energia Polska
Arkadiusz Węglarz – Krajowa Agencja Poszanowania Energii