We would like to invite candidates to join our team for the position of European Specialist.

Forum Energii poszukuje do zespołu osoby na stanowisko Specjalista/Specjaliska ds. Europejskich. Na zgłoszenia czekamy do 31 lipca 2023.

Szukamy osoby, która zna zasady pracy instytucji europejskich i tworzenia regulacji unijnych i która potrafi współpracować z różnymi grupami interesariuszy.

 

Dowiedz się więcej

Date of publication:: 3 July 2023