Konferencja | Jak sprawić, by Europejski Ład Przemysłowy okazał się sukcesem - wyjście poza krajowe podejścia w kierunku europejskiego rozwiązania dla czystego przemysłu

Rozpoczynający się cykl legislacyjny UE wiąże się z nowymi możliwościami przyspieszenia transformacji europejskiego przemysłu i ustanowienia międzynarodowych standardów produkcji dóbr bardziej przyjaznych dla klimatu. Jak do tego doprowadzić? Zapraszamy do udziału w wydarzeniu współorganizowanym przez  IDDRI, Forum Energii oraz Agora Industry

11 czerwca 2024 r. w godz. 12:30-18:00 w Brukseli.
Zarejestruj się tutaj na udział stacjonarny lub online


W oparciu o mocne strony Europejskiego Zielonego Ładu, UE może stworzyć istotne zachęty do zwiększenia skali wykorzystania odnawialnych źródeł energii, znacznej poprawy efektywności energetycznej, tworzenia miejsc pracy w przyszłościowych sektorach i dekarbonizacji nie tylko produkcji krajowej, ale także globalnych łańcuchów dostaw. Liczne instrumenty węglowego podatku granicznego (BCA) ogłoszone w pozaunijnych krajach są dowodem na tzw. efekt latarni morskiej Europejskiego Zielonego Ładu, którzy rzuca światło na istotne obszary, w których należy przeprowadzić głębokie zmiany. Jednocześnie kryzysy, z jakimi zmagaliśmy się w ostatnich latach pokazały, jak ważny jest silny, zrównoważony i odporny przemysł europejski. Przed nami nowe wyzwania; zbliżające się wybory prezydenckie w USA to tylko jeden z przykładów wydarzeń, które mogą wpłynąć na naszą sytuację.
 

Europejski przemysł stoi dziś przed trzema głównymi wyzwaniami. Po pierwsze, w ciągu najbliższej dekady musi on ulec radykalnej transformacji, by dostosować się celów wyznaczonych przez Europejski Zielony Ład. Po drugie, musi zdefiniować i lepiej zintegrować strategiczny ce, jakim jest jego niezależność. Po trzecie, musi uzgodnić i realizować politykę długoterminowej konkurencyjności.   

Aby sprostać tym wyzwaniom, UE będzie musiała ustanowić strategie, które uwzględnią wszystkie te cele i pomogą im się wzajemnie wzmacniać. Musimy zidentyfikować obszary, w których UE już radzi sobie dobrze, oraz te, w których konieczne może być podjęcie dodatkowych działań. Blok 27 państw musi również dążyć do bardziej zintegrowanego podejścia do polityki przemysłowej, która może sprostać skali tego wspólnego wyzwania, zamiast uciekać się do nieefektywnego nacjonalizmu przemysłowego. 

Podczas wydarzenia, które Agora Industry współorganizuje z francuskim think tankiem IDDRI i polskim think tankiem Forum Energii, uczestnicy będą mieli okazję dołączyć rozmowy z czołowymi decydentami z europejskiego przemysłu oraz krajowych i unijnych kręgów politycznych, aby wspólnie przedyskutować możliwości i wyzwania wynikające z przejścia na czysty przemysł w Europie. Poznają też perspektywy Francji, Niemiec i Polski na temat europejskiej wizji przemysłu na następną dekadę. Omówimy też braki w legislacji, które należy uzupełnić po europejskich wyborach. 

Program 

Agendę można pobrać poniżej.  

Język 
Wydarzenie odbywa się w języku angielskim. 

Lokalizacja
Representation of the State North Rhine-Westphalia
Room: Macke/Ernst
Rue Montoyer 47
1000 Brussels
Belgium

Rejestracja
Zapraszamy do udziału w wydarzeniu na miejscu w Brukseli lub online. Rejestracja dla obu opcji dostępna jest na stronie Agory Industry.

Kiedy: 11 czerwca 2024, godz. 12:30

Gdzie: Bruksela

Załączniki:
Agenda

Programme_Make_the_European_Industrial_Deal_succeed