Przyszłość regionów węgla brunatnego w Europie w kontekście sprawiedliwej transformacji energetycznej | Panel Forum Energii i INETTT w Brukseli

13 czerwca 2024 r. w godz. 11:30-13:00 w Brukseli. 

Oglądaj online! 

 
--------
 


Transformacja energetyczna w Europie nie może pomijać systemowego odejścia od węgla brunatnego. Do tej pory wiele
gospodarek opierało swoje bezpieczeństwo energetyczne na paliwach kopalnych, a poszczególne regiony w różnych krajach naszego kontynentu pozostawały zależne od wydobycia i spalania węgla, w tym węgla brunatnego. Jednak kurczące się zasoby tego surowca i rosnąca cena emisji CO2 sprawiają, że rezygnacja z węgla brunatnego jest nie tylko nieunikniona, ale też nastąpi szybciej, niż wstępnie zakładano. Jak zarządzić tym procesem? Zapraszamy do udziału w dyskusji organizowanej przez Forum Energii i INETTT
w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii (EUSEW) w Brukseli. 


Co stanie się z ludźmi opierającymi do tej pory swój byt o wykorzystywanie z węgla brunatnego? Jaka przyszłość czeka regiony, których gospodarka i tradycja były historycznie związane z tym surowcem? Jak odejść od gospodarki emisyjnej i ochronić dobrobyt społeczny i gospodarczy? Czy można skutecznie przekształcić regiony, dotychczas uznawane za największych emitentów, w beneficjentów transformacji? 
 

Forum Energii, jako jedyna z nielicznych organizacji z Polski, jest inicjatorem i gospodarzem dyskusji w ramach nadchodzącego Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii (EUSEW), największego wydarzenia poświęconego odnawialnym źródłom energii i efektywnemu wykorzystaniu energii w Europie, organizowanego przez Komisję Europejską.  

Zapraszamy na debatę pt. „Przekształcenie europejskich regionów węgla brunatnego. Od emitentów do dostawców energii odnawialnej”, będącą częścią EUSEW. Wydarzenie jest organizowane we współpracy z The International Network of Energy Transition Think Tanks (INETTT). 

Podczas spotkania zaprezentujemy doświadczenia i dobre praktyki związane z zarządzaniem procesem odchodzenia od zasobów węgla do korzystania z potencjału OZE. Wskażemy, że transformacja energetyczna musi uwzględniać aspekt społeczny i być nie tylko sprawna, ale i sprawiedliwa. Będziemy opierać się i na sukcesach, i na porażkach tych, którzy już doświadczają tych zmian. Wspólnie odpowiemy na pytania:   

  • Czy istnieje przyszłość energetyczna dla regionów węgla brunatnego?  
  • Co w praktyce oznacza przejście z węgla na czystą energię?  
  • Jakie są konkretne korzyści dla takich regionów pod względem lokalizacji OZE (infrastruktura energetyczna, przestrzeń, centra popytu)?  
  • Jakie technologie można wdrożyć i dlaczego? Czy istnieją praktyczne przykłady i historie sukcesu?  
  • Jakie są główne bariery utrudniające transformację i jak je pokonać?  
  • Czy polityka UE obejmuje wsparcie dla transformacji regionów węglowych?  

W sesji wezmą udział przedstawiciele 4 krajów, w których węgiel brunatny odgrywa istotną rolę: Czech, Bułgarii, Niemiec, Polski. Zaprezentowane zostanie podejście UE, a także doświadczenia krajów trzecich oraz międzynarodowe, łączące perspektywy planowania sprawiedliwej transformacji ze strony przemysłu, ośrodków analitycznych, przedstawicieli rządów i międzynarodowych interesariuszy. 


Agenda:  

Wprowadzenie 
Dr. Rabia Ferroukhi Dyrektorka, International Network for Energy Transition Think Tanks (INETTT)  

Debata - p
aneliści:  

Dr. Aleksandra Gawlikowska-FykDyrektorka Programu Elektroenergetyka, Forum Energii, Polska 

Nga Ngo Thuy Project Manager, Agora Energiewende, Niemcy 

Julian Popov ECF Fellow, były minister środowiska, Bułgaria 

Piotr Woźny Prezes Zarządu ZE PAK, Polska  

Moderatorka: Ewa KrukowskaSenior Climate and Energy Policy Reporter, Bloomberg News  

 ------------------

Kiedy:

13 czerwca 2024 r., godz. 11:30-13:00  

Gdzie:

Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE,  
Avenue de Cortenbergh 16, Bruksela, Belgia


Aby wziąć udział w wydarzeniu stacjonarnie, w Brukseli - prosimy, wypełnij formularz
 dostępny w turkusowym boxie po lewej stronie.

Aby oglądać trasmisję online - wymagana rejestracja przez stronę EUSEW: https://interactive.eusew.eu

O EUSEW:

Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii (EUSEW) to największe wydarzenie poświęcone odnawialnym źródłom energii i efektywnemu wykorzystaniu energii w Europie. EUSEW jest organizowany przez Dyrekcję Generalną ds. Energii Komisji Europejskiej oraz Europejską Agencję Wykonawczą ds. Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA). Temat przewodni tegorocznego wydarzenia to „Rozwiązania energetyczne o zerowym zużyciu energii netto dla konkurencyjnej Europy”. Więcej informacji na temat programu i lokalizacji wydarzeń: www.ec.europa.eu/eusew  

Kiedy: 13 czerwca 2024, godz. 11:30

Gdzie: Bruksela