Okrągły stół w sprawie przyszłości energetyki i węgla w Polsce

Rewolucja (nie ewolucja!) energetyczna w Polsce trwa i będzie kontynuowana, ponieważ potrzebuje jej cała gospodarka. Znajdujemy się w szczególnym momencie. Rząd opracowuje nowe założenia do polityki energetycznej Polski. Rośnie wewnętrzna presja do zmiany, której motywacją nie jest już tylko polityka klimatyczna, ale przede wszystkim bezpieczeństwo dostaw energii oraz ceny. Zarówno przemysł, jak i odbiorcy indywidualni chcą taniej, niskoemisyjnej energii oraz jej stabilnych dostaw. Zatem jaka powinna być transformacja energetyczna w Polsce?

O tym rozmawialiśmy podczas Okrągłego Stołu w sprawie przyszłości energetyki i węgla w Polsce w dn. 8 maja 2024, którego gospodarzem było Forum Energii. W spotkaniu wzięło udział szerokie grono interesariuszy – przedstawiciele rządu, górniczych związków zawodowych, największych polskich firm energetycznych, operatora sieci przesyłowej oraz ekspertów i analityków z sektora energii.

Główne wnioski ze spotkania:
- Rewolucja (nie ewolucja!) energetyczna już się dzieje i będzie kontynuowana.
- Dlaczego? Ponieważ potrzebuje jej cała gospodarka, a koszt braku transformacji będzie wyższy, niż koszt jej przeprowadzenia.
- Jaka ma być transformacja? Sprawiedliwa społecznie i dobrze komunikowana.
- W jaki sposób transformować sektor energii?
▪ przede wszystkim poprzez inwestycje w OZE, w dalszej przyszłości także atom;
▪ przy większej elastyczności systemu (poprzez bloki gazowe, magazynowanie energii i ciepła, elastyczny popyt);
▪ przy użyciu dobrych narzędzi rynkowych i regulacyjnych.

Co to oznacza w praktyce?
▪ Rezygnację z działań, które zaburzają rynkowe mechanizmy (jak np. mrożenie cen energii).
▪ OZE jako inwestycje celu publicznego.
▪ Przygotowanie jasnej strategii wobec wykorzystania bloków węglowych, i finalnego zakończenia ich użytkowania.
▪ Konieczność wydzielenia aktywów węglowych ze spółek.

Okrągły Stół w sprawie przyszłości energetyki i węgla w Polsce odbył się podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Spotkanie miało formułę dyskusji Chattam House.

Kiedy: 8 maja 2024

Gdzie: Katowice