Ograniczenie węgla w ciepłownictwie korzystne dla elektroenergetyki

Opinie

W 2016 r. produkcja roczna węgla energetycznego w Polsce wyniosła ok. 57 mln ton, czyli o prawie połowę mniej niż 20 lat wcześniej. Prognozy wydobycia wskazują na utrzymanie tego stałego trendu zniżkowego. Żeby uniezależnić Polskę od zwiększania importu i poprawić jej bezpieczeństwo energetyczne, konieczne jest ograniczenie zużycia krajowego węgla.

Ograniczenie zużycia węgla w ciepłownictwie, zwłaszcza w grupie małych odbiorców, m.in. gospodarstw domowych stosujących to paliwo do ogrzewnictwa indywidualnego, powinno być priorytetem. Wynika to z konieczności poprawy jakości powietrza w Polsce. Jednocześnie zastąpienie węgla w tych grupach innymi źródłami ciepła pozwoliłoby w relatywnie krótkim czasie wygospodarować ok. 15 mln ton surowca na potrzeby innych odbiorców np. elektroenergetyki czy przemysłu.

Ograniczenie węgla w ciepłownictwie korzystne dla elektroenergetyki

Autor: Andrzej Rubczyński
Data publikacji: 24 sierpnia 2018 r.