Polityka energetyczna Polski do 2040 roku | Pierwszy komentarz Forum Energii

Opinie

Dobrze, że Ministerstwo Energii przedstawiło do konsultacji założenia Polityki energetycznej Polski do 2040 roku. Traktujemy to jako bazę do dyskusji, w której powinni wziąć udział eksperci energetyczni, środowiskowi, biznesowi i całe społeczeństwo. Energetyka wpływa na życie wszystkich. Szczególnie w czasie wysokich cen energii, trzeba się zastanowić, co dalej.

Najważniejsze wnioski:

Zastąpienie węgla brunatnego atomem

  • Ministerstwo Energii planuje zastąpienie węgla brunatnego atomem po 2030 r. Atom jest źródłem zeroemisyjnym. Jeżeli węgiel brunatny się już skończy, a elektrownia nie zostanie wybudowana pojawi się duże ryzyko dla bezpieczeństwa energetycznego państwa. Plan budowy energetyki jądrowej istnieje od 10 lat.  Nadal brakuje modelu finansowania, planu działania oraz lokalizacji.

Emisje CO2 i węgiel

  • Ministerstwo Energii urealniło ostatnie deklaracje. Bez uwzględniania kogeneracji, 50% udział węgla w osiągniemy już w 2030 r., a nie jak zapowiadało Ministerstwo Energii 20 lat później. Według naszych analiz 2050 r. udział węgla będzie kształtował się na poziomie około 20-25%.
  • Potencjał ograniczenia emisji w 2030 r. jest większy niż 30%, zwłaszcza biorąc pod uwagę efektywność energetyczną i rozwój OZE. Dobrze jednak, że ministerstwo odnosi się do roku 1990 r., wspólnego dla całej Unii Europejskiej, a nie 1988 r. po którym doszło do znacznych redukcji emisji, ale wskutek kryzysu gospodarczego.

Udział OZE

  • Zgodnie z deklaracjami Ministerstwo Energii dostrzegło farmy morskie, to dobrze. W dłuższej perspektywie jest naszym zdaniem większy, ale trzeba od czegoś zacząć.
  • Dobrze, że ME uwzględniło rozwój energetyki solarnej. Biorąc pod uwagę spadek kosztów i potrzeby systemu (letnie szczyty zapotrzebowania na energię elektryczną), rozwój energetyki solarnej może być niedoszacowany. Przede wszystkim elektrownie wiatrowe powinny się pojawić szybciej w polskim systemie energetycznym.  
  • Ministerstwo Energii przewiduje koniec energetyki wiatrowej na lądzie. Lądowa energetyka wiatrowa jest najtańszą opcją, a ostatnie wyniki aukcji na poziomie 200 zł/MWh pokazują, że potencjał rozwoju jest większy. Nie jest to spójne z planami reformy rynku energii, które Polska planuje wprowadzić, żeby uelastycznić system energetyczny.

Wykorzystanie potencjału ciepłownictwa – kogeneracja

  • Założenia dotyczące rozwoju kogeneracji nie są spójne z intencjami ustawy o wsparciu kogeneracji. Nie widać przyrostu mocy kogeneracji, przyrost produkcji jest marginalny. Jest potencjał do podwojenia produkcji, który nie jest odzwierciedlony. Rozwój ciepłownictwa jest ważny dla skutecznej walki ze smogiem.
Produkcja energii elektrycznej wg źródła

 

Autorzy: dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk, dr Joanna Maćkowiak Pandera
Data publikacji: 23 listopada 2018

Zobacz także

  • 8 sposobów integracji OZE | Bezpieczeństwo systemu wobec wzrostu źródeł zmiennych

    7.12.2017