Elektromobilny Wyszehrad - analiza w ramach projektu Int-E-Grid

Transport jest obecnie sektorem o największym udziale emisji gazów
cieplarnianych w Unii Europejskiej i jedynym, którego emisje w ostatnich
latach rosły. Cel neutralności klimatycznej oraz ambicje dotyczące redukcji
emisji do 2030 r. nie będą możliwe do osiągnięcia bez rewolucji
w transporcie, czego potwierdzeniem jest opublikowany przez KE pakiet
„Fit for 55”. W państwach Grupy Wyszehradzkiej, biorąc pod uwagę lata
braku skutecznych polityk w tym zakresie, wdrażanie odpowiednich
działań na rzecz zmniejszania emisji z transportu staje się pilnym
wyzwaniem. Megatrendem, w którym trzeba odnaleźć swoją szansę jest
elektryfikacja, szczególnie samochodów osobowych.

Produkcja pojazdów jest ważną gałęzią przemysłu w krajach V4. Odpowiednie ukierunkowanie branży motoryzacyjnej w tych państwach może przynieść wymierne korzyści każdemu z nich. W najnowszej analizie przygotowanej w ramach polsko-niemieckiego projektu Int-E-Grid piszemy jak wygląda stan i perspektywy rozwoju elektromobliności w krajach V4, a także jak wykorzystać istniejący potencjał współpracy sektorowej w państwach wyszehradzkich. 

Publikację pt. Elektromobilny Wyszehrad można znaleźć na stronie analiz Forum Energii.