LeadAIR | Pomagamy miastom pokonać smog

Forum Energii realizuje nowy program dla samorządów, które poszukują wiedzy, inspiracji i wsparcia w działaniach na rzecz czystego powietrza. Program LeadAIR obejmuje siedemnaście miast, których samorządowcy i menedżerowie dowiedzą się jak zaplanować i przeprowadzić programy antysmogowe i skutecznie pozyskać środki na lokalną niskoemisyjną transformację. Aktualnie trwa I edycja, ale przygotowywana jest kolejna.

 

Program "LeadAIR – pomagamy miastom pokonać smog" jest trzymiesięcznym programem szkoleniowo-doradczym dla miast. Jego celem jest pomoc miastom w mierzeniu się z wyzwaniami związanymi ze smogiem. Program poprzez szkolenie i indywidualne doradztwo dostarczy wiedzę, wsparcie, narzędzia i inspirację do antysmogowych działań na gruncie miejskim. Do udziału w programie LeadAIR zaprosimy 17 miast, które wyłonimy spośród przesłanych w terminie rekrutacji zgłoszeń. Program zakłada organizację:

 • 5-dniowego intensywnego szkolenia, składającego się z warsztatów, wykładów, spotkań z urzędnikami centralnymi i samorządowymi,
 • indywidualnego doradztwa i przeprowadzenie miasta przez proces analizy i planowania wybranego przez niego tematu, problemu czy sprawy,
 • webinariów tematycznych i otwartego dostępu do wypracowanych materiałów,
 • konferencji sieciującej samorządy z organizacjami i ekspertami branżowymi.

LeadAIR to program skierowany zarówno do włodarzy miast jak i miejskich menedżerów, którzy odpowiadają za bieżące zarządzanie tematami związanymi ze smogiem. LeadAIR to program skrojony na potrzeby miast. Nakierowany będzie na przekazanie praktycznej wiedzy oraz na nabycie przez uczestniczki i uczestników umiejętności potrzebnych do skutecznego zarządzania i pokonywania smogu. Filarami programowymi LeadAIR są tematy:

 • Jakie są dostępne źródła finansowania krajowego i międzynarodowego i jak z nich skorzystać.
 • Jakie są kluczowe technologie ciepłownicze przyszłości. Jakie technologie mają szanse na wsparcie.
 • Jak optymalizować usługi miejskie w idei Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Jak obliczać ich koszty.
 • Jakie obowiązki mają obecnie miasta w kontekście smogu i jakie. zmiany legislacyjne ich czekają w krótszej i dłuższej perspektywie.
 • Jak zdiagnozować problem i jakie czynniki będą miały znaczenie przy pozyskiwaniu środków.
 • Jak komunikować zmianę mieszkańcom, na co zwracać uwagę w komunikacji. 
 • Czym jest smog i jaki ma wpływ na zdrowie i środowisko.

Partnerami projektu są Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie i Polski Alarm Smogowy. Do współpracy zapraszamy również inne organizacje branżowe i pozarządowe, a także stowarzyszenia i związki miast, które chcą razem z nami współtworzyć sieć współpracy, podzielić się wiedzą lub pomóc w dotarciu do zainteresowanych samorządów.

Szczegółowe informacje na temat LeadAIR znaleźć można w poniższych zakładkach:

Kontekst programu 

Cel Programu 

Odbiorcy  

Etapy projektu 

Zakres tematyczny i wstępne tematy 

Proces rekrutacji

Kontakt

 

Partnerzy programu LeadAIR

Zobacz także

 • Transformacja energetyczna w Polsce | Edycja 2019

  9.4.2019
 • Czyste ciepło 2030 | Strategia dla ciepłownictwa

  17.4.2019
 • Transformacja ciepłownictwa 2030 | Małe systemy ciepłownicze

  23.11.2017
 • Ostatni dzwonek dla ciepłownictwa w Polsce

  24.10.2017