Wyniki wyszukiwania

3 wyniki dla hasła cable pooling

Analizy(1)

 • Łączenie źródeł OZE. Potencjał cable pooling w Polsce

  Rozwój odnawialnych źródeł energii jest jedną z najpilniejszych potrzeb polskiego systemu energetycznego. OZE ograniczają koszty energii, redukują emisje i oraz zwiększają bezpieczeństwo energetyczne. Jednak, choć zarówno spółki energetyczne, przemysł, samorządy jak i pojedynczy odbiorcy są zainteresowani inwestycjami w OZE, dalszy rozwój nowych, nieemisyjnych źródeł energii stoi pod znakiem zapytania. Jednym z podstawowych problemów są odmowy udzielania mocy przyłączeniowych nowych inwestycji OZE. Aby go rozwiązać, oprócz niezbędnych inwestycji w sieci, potrzebne jest bardziej efektywne wykorzystywanie już istniejącej infrastruktury. Jednym z dostępnych narzędzi jest tzw. cable pooling – czyli umożliwienie łączenia źródeł OZE, co analizujemy w najnowszym raporcie Forum Energii.

  18.5.2023

Opinie(1)

 • KPO – to jeszcze nie koniec

  Widać zmęczenie przeciągającym się konfliktem na linii Bruksela – Polska, który blokuje uruchomienie europejskich środków na realizację Krajowego Planu Odbudowy. Mało kogo interesują zmiany, które w treści tego dokumentu szykuje obecnie rząd. Tymczasem, szczególnie w obszarze transformacji energetycznej, są to zmiany rewolucyjne, na które warto zwrócić uwagę.  

  1.6.2023

Wydarzenia(1)

 • Panel ekspertów | Współdzielenie infrastruktury sieciowej (Cable Pooling) - krok do uwolnienia mocy dla OZE

  10.3.2023

  Jedną z głównych barier dalszego rozwoju źródeł odnawialnych są odmowy przydzielania mocy przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej. Operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD) już od dłuższego czasu sygnalizują ograniczone możliwości przyłączania nowych instalacji OZE do swoich sieci. W samym 2021 roku wydano około 3,8 tys. odmów dotyczących projektów o łącznej mocy ok. 14,5 GW. Ważnym rozwiązaniem, które może pomóc uwolnić moce przyłączeniowe jest tzw. cable pooling, czyli łączenie różnych źródeł wytwórczych (w szczególności elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych) w jednym miejscu przyłączenia do sieci.