Lunch roboczy | Transformacja energetyczna w Polsce a Europejski Zielony Ład

13.11.2019

Wydarzenie

Jak modernizacja ciepłownictwa może obniżyć emisję CO2 i poprawić jakość powietrza? Forum Energii zaprasza do udziału w lunchu roboczym poświęconym roli jaką odgrywa sektor ciepłowniczy w osiągnięciu neutralności klimatycznej Europy do 2050 roku. Spotkanie odbędzie się 13 listopada br. w Brukseli.

 

13.11.2019
12:30 - 13:00
Lunch i networking
13:00 - 13:10
W jakim miejscu jest polska transformacja energetyczna?

dr Joanna Maćkowiak-Pandera, Forum Energii, Prezes Zarządu

13:10 - 13:25
Prezentacja "Czyste ciepło 2030 - strategia zmian"

Andrzej Rubczyński, dyrektor ds. strategii ciepłownictwa, Forum Energii

13:25 - 14:25
Debata "W jaki sposób sektor ciepłownictwa może przyczynić się do realizacji Zielonego Ładu dla Europy?"

Eva Hoos, Komisja Europejska
dr Joanna Maćkowiak-Pandera, Forum Energii, Prezes Zarządu
dr Jacek Podkanski, Senior Engineer, Wydział Bezpieczeństwa Energetycznego, Departament Projektów, Europejski Bank Inwestycyjny,
Hanna Uhl, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej
Paul Voss, Euroheat & Power, Dyrektor Zarządzający

 

14:25 - 14:40
Podsumowanie "Czy modernizacja ciepłownictwa może być częścią sprawiedliwej transformacji?"

Jerzy Buzek, MEP, ITRE

14:40 - 15:00
Q&A

Nowa Komisja Europejska jest zobowiązana do ustanowienia tzw. Europejskiego Zielonego Ładu w ciągu pierwszych 100 dni mandatu. Sektor energetyczny pozostaje jednym z kluczowych elementów realizacji ambitnych celów w zakresie klimatu. Podczas spotkania chcemy przedstawić stan transformacji energetycznej w Polsce i zastanowić się w jakim tempie modernizacja sektora energii, w tym ciepłownictwa indywidualnego i systemowego może przysłużyć się osiągnięciu celów klimatycznych. 

Tłem do dyskusji będzie raport Forum Energii "Czyste ciepło 2030", który przedstawia strategię polskiej transformacji niskoemisyjnej dla ciepłownictwa. Raport powstał dzięki wsparciu EUKI. 

Polski sektor energetyczny się zmienia. Wielki potencjał redukcji emisji CO2 tkwi w ciepłownictwie. Odejście od węgla nie tylko pomoże klimatowi. Polacy wdychają najgorszej jakości powietrze w Unii Europejskiej, co jest wielkim problemem środowiskowym i społecznym. Bez głębokiej transformacji grzewczej jakość powietrza jeszcze się pogorszy, a koszty ogrzewania wzrosną.  W Polsce ogrzewanie zużywa 24 mln ton węgla rocznie, po 12 mln ton każdy na ogrzewanie komunalne i budynki ogrzewane indywidualnie. Stanowi to około 38% całkowitego zużycia węgla w Polsce. 

Krajowe piece węglowe są najważniejszym źródłem zanieczyszczeń w Polsce. Forum Energii proponuje wyeliminowanie paliw stałych z indywidualnego ogrzewania do 2030 roku. Potrzebne jest również odejście od węgla w sieciach ciepłowniczych. Węgiel powinien zostać zastąpiony, w zależności od najlepszych warunków lokalnych i ekonomicznych. 

Spotkanie organizuje Forum Energii - polski niezależny think tank wspierający przejście na gospodarkę niskoemisyjną. Koncentruje się na stworzeniu podstaw dla czystego, innowacyjnego, bezpiecznego i wydajnego sektora energetycznego w oparciu o dane i analizy. 

Z uwagi na osiągnięcie limitu miejsc, rejestracja została zamknięta. Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: klaudia.wojciechowska@forum-energii.eu 

 

Partnerzy

Zobacz także

  • Czyste ciepło 2030 | Strategia dla ciepłownictwa

    17.4.2019