Transformacja energetyczna Polski i odchodzenie od surowców z Rosji

19.5.2022

Wydarzenie

Poznaj kluczowe dane dotyczące transformacji energetycznej w Polsce! 

Jak wojna na Ukrainie przekłada się na bilans paliwowy w Polsce? Które sektory polskiej gospodarki są najbardziej uzależnione od paliw kopalnych z Rosji? Jakie kluczowe dane opisują stan transformacji energetycznej i bezpieczeństwa sektora elektroenergetycznego? 

Dołącz do nas w czwartek 19 maja o godz. 10.00 na LinkedIn lub Youtube.

Webinar odbędzie się w języku angielskim.

19.5.2022
10:00 - 10:20
Transformacja energetyczna w Polsce. Stan na rok 2022

Dr Joanna Maćkowiak-Pandera, prezeska Forum Energii

10:20 - 10:35
Rosyjskie surowce energetyczne w polskiej enegetyce

Dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk - Dyrektorka Programu Elektroenergetyka, Forum Energii

10:35 - 11:00
Sesja Q&A

Relacja LIVE

Zobacz także

  • Transformacja energetyczna w Polsce | Edycja 2022

    25.4.2022