Panel ekspercki | Prezydencja Polski w Radzie UE. Priorytety w zakresie polityki energetyczno-klimatycznej

Od 1 stycznia 2025 roku Polska przejmie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej i będzie miała możliwość wpływania na kierunki polityk unijnych przez kolejne 6 miesięcy. Będzie to szczególny czas kiedy do prac przystąpi nowa Komisja Europejska, która będzie odpowiadała za wdrażanie dotychczas przyjętej legislacji tj. pakietu Fit for 55, rewizji EMD, pakietu gazowego, ale też zapewne przedstawi nowe priorytety na kolejne 5 lat.

Prezydencja przypadnie też w czasie poważnych ryzyk dla bezpieczeństwa europejskiego związanych z wojną na Ukrainie, niestabilną sytuacją na Bliskim Wschodzie. Zbiegnie się również z objęciem urzędu przez nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych i konieczności ułożenia stosunków transatlantyckich w przypadku wygrania wyborów przez Donalda Trumpa.

Protesty rolników, odchodzenie od węgla, rosnące wyzwania i obawy przed obniżeniem poziomu życia, powodują, że społeczny wymiar transformacji przybiera na znaczeniu, a UE powinna skoncentrować się na proponowaniu rozwiązań, które obejmą szeroko sprawy energetyczne, społeczne, finansowe i środowiskowe.

To doskonała okazja dla Polski, aby zyskać pozycję aktywnego gracza na arenie europejskiej, proponującego rozwiązania, które przygotują Unię na wyzwania przyszłości oraz zaprezentowania priorytetów Polski i wizji rozwoju wspólnoty na następne kilka lat. 

Tematy poruszone podczas panelu eksperckiego zorganizowanego przez Forum Energii:

  • Co powinno być priorytetem dla Polskiej prezydencji w dziedzinie energii i klimatu?
  • Jakie są najważniejsze kwestie, na których powinna się skoncentrować?
  • Jakie wydarzenia i procesy będą wpływały na przebieg polskiej prezydencji?
  • Które obszary zaproponować do reformy/rewizji?
  • Jakie tematy polski rząd powinien wnieść do unijnej agendy energetyczno-klimatycznej?

Spotkanie w gronie ekspertów i analityków miało na celu przeprowadzenie dyskusji nad priorytetami polskiej prezydencji w dziedzinie energii i klimatu i przyczynić się do przygotowania propozycji i idei, które mogą być podjęte podczas sprawowania prezydencji w Radzie UE.

Kiedy: 14 maja 2024