Strategiczne rozmowy o energetyce i klimacie | Spotkanie noworoczne

Przyspieszenie transformacji energetycznej niesie za sobą liczne wyzwania. Niezbędne jest nowe otwarcie i dyskusja o dokumentach strategicznych, o ścieżce odchodzenia od węgla, rozwoju nowych mocy, o sposobie powrotu do rynku energii, w tym o cenach i ich wpływie na całą gospodarkę.

Noworoczne spotkanie networkingowe zorganizowane przez Forum Energii stało się przestrzenią do merytorycznej dyskusji w eksperckim gronie. W wydarzeniu wzięło udział ok. 120 ekspertów i ekspertek reprezentujących różne instytucje i środowiska zaangażowane w kwestie energetyczne i klimatyczne. Gościem specjalnym spotkania była ministra klimatu Paulina Hennig-Kloska oraz inni przedstawicie kierownictwa resortu.

Spotkanie odbyło się w formule off the record.

  2

Paulina Hennig-Kloska, Ministerka Klimatu 

3

Joanna Pandera, prezeska Forum Energii  

8

5

Miłosz Motyka, Podsekretarz stanu w resorcie klimatu i środowiska

6

9

Kiedy: 1 lutego 2024