Webinar | Ciepłownictwo przyszłości – rozwiązania dla miast

Forum Energii oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapraszają na webinarium "Ciepłownictwo przyszłości – rozwiązania dla miast". 22 listopada 2023 o godz. 09:00-11:00.  

Ciepłownictwo, będące jednym z głównych składników krajowego bilansu paliwowego, odgrywa znaczącą rolę w transformacji energetycznej i bezpieczeństwie energetycznym państwa. Sektor znacząco wpływa także na jakość powietrza i klimat, co sprawia, że jego dekarbonizacja jest konieczna, by osiągnąć założone cele klimatyczne. Technologie ciepłownicze oferują szeroki wachlarz rozwiązań redukujących emisję gazów cieplarnianych. 

Ze względu na swój charakter, transformacja energetyczna w ciepłownictwie odbywa się na poziomie lokalnym. Wykorzystanie lokalnych źródeł ciepła odnawialnego oraz odpadowego to nie tylko szansa na niższe i bardziej stabilne ceny ciepła dla mieszkańców, ale także klucz do czystego powietrza i poprawy jakości życia. 

Aktywne działania w obszarze ciepłownictwa nie tylko przyczynią się do poprawy jakości powietrza, ale także przyniosą korzyści ekonomiczne poprzez niższe ceny dla konsumentów. Współpraca samorządów z sektorem ciepłowniczym może też przyspieszyć implementację nowoczesnych rozwiązań technologicznych i przyczynić się do ożywienia lokalnych rynków pracy poprzez tworzenie "zielonych miejsc pracy". 

Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich chętnych. Jest ono częścią projektu LeadAir prowadzonego przez Forum Energii. 

 

PROGRAM 

09:00 – 09:20 Przyszłość bez węgla i gazu – strategia dla sektora ciepła 

  • Piotr Kleinschmidt, Forum Energii 

09:20 – 09:40 Istotna rola ciepłownictwa w transformacji energetycznej 

  • Marcin Popkiewicz, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

09:40 –09:55 Transformacja ciepłownictwa w projektach NCBR 

  • Aneta Więcka, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

09:55 – 10:10 Ciepłownia OZE wraz z systemem sezonowych magazynów ciepła w Lidzbarku Warmińskim 

  • Kamil Kwiatkowski, Euros Energy 

10:10 – 10:25 Dekarbonizacja ciepłownictwa odpowiedzią na wyzwania energetyczne miast 

  • Magdalena Ruszniak, Veolia Term 
  • Marcin Małek, Dyrektor Projektów Strategicznych Veolia Term 

 10:25 –10:40 Lidzbark Warmiński – lider zielonej transformacji w energetyce 

  • Jacek Wiśniowski, Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego 

10:40 – 11:00 Sesja pytań i odpowiedzi 

„Przedsięwzięcie „Ciepłownia Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE” jest realizowane z Funduszy Europejskich w ramach projektu pozakonkursowego pn. Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wdrożenie nowego modelu finansowania przełomowych projektów badawczych (Poddziałanie 4.1.3 Innowacyjne metody zarządzania badaniami Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020, nr POIR 04.01.03-00-0001/16).”

Kiedy: 22 listopada 2023, godz. 09:00