Najbliższe wydarzenie

Zapraszamy wkrótce

Panel ekspercki | Zrozumieć cele OZE
Panel ekspercki | Zrozumieć cele OZE

We wrześniu 2023 została przyjęta rewizja dyrektywy o odnawialnych źródłach energii (RED III), promującej rozwój OZE w Unii Europejskiej do roku 2030. Dyrektywa stawia przed państwami UE cele transformacyjne, które - aby je spełnić - będą wymagały współpracy zarówno politycznej, jak organizacyjnej. Jednak za tymi celami kryją się aspiracje Unii Europejskiej do zwiększania swojej niezależności energetycznej, redukowania emisji i zmniejszania kosztu importu ropy, gazu i węgla.

Kiedy 12 października 2023

Panel ekspercki | Zrozumieć cele OZE

We wrześniu 2023 została przyjęta rewizja dyrektywy o odnawialnych źródłach energii (RED III), promującej rozwój OZE w Unii Europejskiej do roku 2030. Dyrektywa stawia przed państwami UE cele transformacyjne, które - aby je spełnić - będą wymagały współpracy zarówno politycznej, jak organizacyjnej. Jednak za tymi celami kryją się aspiracje Unii Europejskiej do zwiększania swojej niezależności energetycznej, redukowania emisji i zmniejszania kosztu importu ropy, gazu i węgla.

Kiedy 12 października 2023

Panel ekspercki | Zrozumieć cele OZE
Webinar | Rola umów OZE i energetyki obywatelskiej na drodze do neutralności klimatycznej miast
Webinar | Rola umów OZE i energetyki obywatelskiej na drodze do neutralności klimatycznej miast

Forum Energii zaprasza do udziału w webinarium pt. „Rola umów OZE i energetyki obywatelskiej na drodze do neutralności klimatycznej miast”. 11 maja 2023, godz. 13:00. Wydarzenie otwarte dla wszystkich chętnych, organizowane w ramach programu LeadAir.

Kiedy 11 maja 2023

Webinar | Rola umów OZE i energetyki obywatelskiej na drodze do neutralności klimatycznej miast

Forum Energii zaprasza do udziału w webinarium pt. „Rola umów OZE i energetyki obywatelskiej na drodze do neutralności klimatycznej miast”. 11 maja 2023, godz. 13:00. Wydarzenie otwarte dla wszystkich chętnych, organizowane w ramach programu LeadAir.

Kiedy 11 maja 2023

Webinar | Rola umów OZE i energetyki obywatelskiej na drodze do neutralności klimatycznej miast
Panel ekspercki | Minął czas na gaz?
Panel ekspercki | Minął czas na gaz?

Wiele państw, w tym Polska stawiały na gaz ziemny jako na paliwo przejściowe. Kryzys energetyczny i wojna w Ukrainie zmieniły tę perspektywę. Obecnie trwa debata o tym, jak zmniejszyć rolę gazu ziemnego w polskiej elektroenergetyce. Jest to widoczne w zapowiedzianej aktualizacji scenariuszy zawartych w „Polityce energetycznej Polski do 2040 r.”. Jednak ocena przyszłej roli gazu zimnego nie może się odbyć z pominięciem sektorów, które dzisiaj zużywają najwięcej błękitnego paliwa – przemysłu czy gospodarstw domowych.

Kiedy 25 kwietnia 2023

Panel ekspercki | Minął czas na gaz?

Wiele państw, w tym Polska stawiały na gaz ziemny jako na paliwo przejściowe. Kryzys energetyczny i wojna w Ukrainie zmieniły tę perspektywę. Obecnie trwa debata o tym, jak zmniejszyć rolę gazu ziemnego w polskiej elektroenergetyce. Jest to widoczne w zapowiedzianej aktualizacji scenariuszy zawartych w „Polityce energetycznej Polski do 2040 r.”. Jednak ocena przyszłej roli gazu zimnego nie może się odbyć z pominięciem sektorów, które dzisiaj zużywają najwięcej błękitnego paliwa – przemysłu czy gospodarstw domowych.

Kiedy 25 kwietnia 2023

Panel ekspercki | Minął czas na gaz?
Konferencja | Bezpieczeństwo energetyczne w Europie - rok wojny Rosji w Ukrainie
Konferencja | Bezpieczeństwo energetyczne w Europie - rok wojny Rosji w Ukrainie

Forum Energii i Europejska Rada Spraw Zagranicznych (ECFR) zapraszają do udziału w konferencji "Bezpieczeństwo energetyczne w Europie". Rok po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę chcemy stworzyć przestrzeń do refleksji nad tym, jak wydarzenia ostatnich miesięcy wpływają na bezpieczeństwo energetyczne w Europie i jakie powinny być priorytety w nadchodzącym okresie.   

Kiedy 19 kwietnia 2023

Gdzie Warszawa

Konferencja | Bezpieczeństwo energetyczne w Europie - rok wojny Rosji w Ukrainie

Forum Energii i Europejska Rada Spraw Zagranicznych (ECFR) zapraszają do udziału w konferencji "Bezpieczeństwo energetyczne w Europie". Rok po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę chcemy stworzyć przestrzeń do refleksji nad tym, jak wydarzenia ostatnich miesięcy wpływają na bezpieczeństwo energetyczne w Europie i jakie powinny być priorytety w nadchodzącym okresie.   

Kiedy 19 kwietnia 2023

Gdzie Warszawa

Konferencja | Bezpieczeństwo energetyczne w Europie - rok wojny Rosji w Ukrainie
Panel ekspercki | Współdzielenie infrastruktury sieciowej (Cable Pooling) - krok do uwolnienia mocy dla OZE
Panel ekspercki | Współdzielenie infrastruktury sieciowej (Cable Pooling) - krok do uwolnienia mocy dla OZE

Jedną z głównych barier dalszego rozwoju źródeł odnawialnych są odmowy przydzielania mocy przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej. Operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD) już od dłuższego czasu sygnalizują ograniczone możliwości przyłączania nowych instalacji OZE do swoich sieci. W samym 2021 roku wydano około 3,8 tys. odmów dotyczących projektów o łącznej mocy ok. 14,5 GW.

Kiedy 10 marca 2023

Panel ekspercki | Współdzielenie infrastruktury sieciowej (Cable Pooling) - krok do uwolnienia mocy dla OZE

Jedną z głównych barier dalszego rozwoju źródeł odnawialnych są odmowy przydzielania mocy przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej. Operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD) już od dłuższego czasu sygnalizują ograniczone możliwości przyłączania nowych instalacji OZE do swoich sieci. W samym 2021 roku wydano około 3,8 tys. odmów dotyczących projektów o łącznej mocy ok. 14,5 GW.

Kiedy 10 marca 2023

Panel ekspercki | Współdzielenie infrastruktury sieciowej (Cable Pooling) - krok do uwolnienia mocy dla OZE

Nie znaleziono wydarzeń.

Panel ekspercki | Zrozumieć cele OZE
Panel ekspercki | Zrozumieć cele OZE

We wrześniu 2023 została przyjęta rewizja dyrektywy o odnawialnych źródłach energii (RED III), promującej rozwój OZE w Unii Europejskiej do roku 2030. Dyrektywa stawia przed państwami UE cele transformacyjne, które - aby je spełnić - będą wymagały współpracy zarówno politycznej, jak organizacyjnej. Jednak za tymi celami kryją się aspiracje Unii Europejskiej do zwiększania swojej niezależności energetycznej, redukowania emisji i zmniejszania kosztu importu ropy, gazu i węgla.

Kiedy 12 października 2023

Panel ekspercki | Zrozumieć cele OZE

We wrześniu 2023 została przyjęta rewizja dyrektywy o odnawialnych źródłach energii (RED III), promującej rozwój OZE w Unii Europejskiej do roku 2030. Dyrektywa stawia przed państwami UE cele transformacyjne, które - aby je spełnić - będą wymagały współpracy zarówno politycznej, jak organizacyjnej. Jednak za tymi celami kryją się aspiracje Unii Europejskiej do zwiększania swojej niezależności energetycznej, redukowania emisji i zmniejszania kosztu importu ropy, gazu i węgla.

Kiedy 12 października 2023

Panel ekspercki | Zrozumieć cele OZE
Webinar | Rola umów OZE i energetyki obywatelskiej na drodze do neutralności klimatycznej miast
Webinar | Rola umów OZE i energetyki obywatelskiej na drodze do neutralności klimatycznej miast

Forum Energii zaprasza do udziału w webinarium pt. „Rola umów OZE i energetyki obywatelskiej na drodze do neutralności klimatycznej miast”. 11 maja 2023, godz. 13:00. Wydarzenie otwarte dla wszystkich chętnych, organizowane w ramach programu LeadAir.

Kiedy 11 maja 2023

Webinar | Rola umów OZE i energetyki obywatelskiej na drodze do neutralności klimatycznej miast

Forum Energii zaprasza do udziału w webinarium pt. „Rola umów OZE i energetyki obywatelskiej na drodze do neutralności klimatycznej miast”. 11 maja 2023, godz. 13:00. Wydarzenie otwarte dla wszystkich chętnych, organizowane w ramach programu LeadAir.

Kiedy 11 maja 2023

Webinar | Rola umów OZE i energetyki obywatelskiej na drodze do neutralności klimatycznej miast
Panel ekspercki | Minął czas na gaz?
Panel ekspercki | Minął czas na gaz?

Wiele państw, w tym Polska stawiały na gaz ziemny jako na paliwo przejściowe. Kryzys energetyczny i wojna w Ukrainie zmieniły tę perspektywę. Obecnie trwa debata o tym, jak zmniejszyć rolę gazu ziemnego w polskiej elektroenergetyce. Jest to widoczne w zapowiedzianej aktualizacji scenariuszy zawartych w „Polityce energetycznej Polski do 2040 r.”. Jednak ocena przyszłej roli gazu zimnego nie może się odbyć z pominięciem sektorów, które dzisiaj zużywają najwięcej błękitnego paliwa – przemysłu czy gospodarstw domowych.

Kiedy 25 kwietnia 2023

Panel ekspercki | Minął czas na gaz?

Wiele państw, w tym Polska stawiały na gaz ziemny jako na paliwo przejściowe. Kryzys energetyczny i wojna w Ukrainie zmieniły tę perspektywę. Obecnie trwa debata o tym, jak zmniejszyć rolę gazu ziemnego w polskiej elektroenergetyce. Jest to widoczne w zapowiedzianej aktualizacji scenariuszy zawartych w „Polityce energetycznej Polski do 2040 r.”. Jednak ocena przyszłej roli gazu zimnego nie może się odbyć z pominięciem sektorów, które dzisiaj zużywają najwięcej błękitnego paliwa – przemysłu czy gospodarstw domowych.

Kiedy 25 kwietnia 2023

Panel ekspercki | Minął czas na gaz?
Konferencja | Bezpieczeństwo energetyczne w Europie - rok wojny Rosji w Ukrainie
Konferencja | Bezpieczeństwo energetyczne w Europie - rok wojny Rosji w Ukrainie

Forum Energii i Europejska Rada Spraw Zagranicznych (ECFR) zapraszają do udziału w konferencji "Bezpieczeństwo energetyczne w Europie". Rok po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę chcemy stworzyć przestrzeń do refleksji nad tym, jak wydarzenia ostatnich miesięcy wpływają na bezpieczeństwo energetyczne w Europie i jakie powinny być priorytety w nadchodzącym okresie.   

Kiedy 19 kwietnia 2023

Gdzie Warszawa

Konferencja | Bezpieczeństwo energetyczne w Europie - rok wojny Rosji w Ukrainie

Forum Energii i Europejska Rada Spraw Zagranicznych (ECFR) zapraszają do udziału w konferencji "Bezpieczeństwo energetyczne w Europie". Rok po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę chcemy stworzyć przestrzeń do refleksji nad tym, jak wydarzenia ostatnich miesięcy wpływają na bezpieczeństwo energetyczne w Europie i jakie powinny być priorytety w nadchodzącym okresie.   

Kiedy 19 kwietnia 2023

Gdzie Warszawa

Konferencja | Bezpieczeństwo energetyczne w Europie - rok wojny Rosji w Ukrainie
Panel ekspercki | Współdzielenie infrastruktury sieciowej (Cable Pooling) - krok do uwolnienia mocy dla OZE
Panel ekspercki | Współdzielenie infrastruktury sieciowej (Cable Pooling) - krok do uwolnienia mocy dla OZE

Jedną z głównych barier dalszego rozwoju źródeł odnawialnych są odmowy przydzielania mocy przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej. Operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD) już od dłuższego czasu sygnalizują ograniczone możliwości przyłączania nowych instalacji OZE do swoich sieci. W samym 2021 roku wydano około 3,8 tys. odmów dotyczących projektów o łącznej mocy ok. 14,5 GW.

Kiedy 10 marca 2023

Panel ekspercki | Współdzielenie infrastruktury sieciowej (Cable Pooling) - krok do uwolnienia mocy dla OZE

Jedną z głównych barier dalszego rozwoju źródeł odnawialnych są odmowy przydzielania mocy przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej. Operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD) już od dłuższego czasu sygnalizują ograniczone możliwości przyłączania nowych instalacji OZE do swoich sieci. W samym 2021 roku wydano około 3,8 tys. odmów dotyczących projektów o łącznej mocy ok. 14,5 GW.

Kiedy 10 marca 2023

Panel ekspercki | Współdzielenie infrastruktury sieciowej (Cable Pooling) - krok do uwolnienia mocy dla OZE