Działalność

Wizja i misja

Stworzyliśmy Forum Energii, by dostarczać rzetelną wiedzę i wspierać transformację energetyczną.

Inicjujemy dialog, proponujemy sprawdzone rozwiązania w oparciu o rzetelne dane - dbając o bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju i Europy. Inspirujemy do działania na rzecz sprawiedliwej, bezpiecznej i efektywnej transformacji energetycznej. Naszą misję realizujemy poprzez analizy, opinie i dialog. Proponujemy zmiany, które są społecznie i ekonomicznie uzasadnione.

Naszą wizją jest świat neutralny klimatycznie, w którym energia jest zeroemisyjna i dostępna dla każdego.

Jesteśmy europejskim i interdyscyplinarnym
think tankiem z Polski.


Nasz zespół tworzą eksperci i ekspertki w obszarze energetyki, ciepłownictwa, przemysłu, efektywności energetycznej oraz transformacji miast i ekonomii. Rezultaty naszej pracy są publicznie dostępne dla wszystkich.

Transparentność

Rozmowy o energii i klimacie są coraz pilniejsze, a jednocześnie coraz bardziej spolaryzowane. Potrzebujemy dialogu, w którym można dzielić się pomysłami, tworzyć rozwiązania i wspierać współpracę. 

Nasze wartości to: profesjonalizm, rzetelność i otwartość. Działamy transparentnie i bezpartyjnie. 

Forum Energii przestrzega wszelkich zasad przejrzystości. Fundacja widnieje w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych i aktualizuje dane zawarte w tym Rejestrze w przypadku zmian. Jesteśmy zarejestrowani w europejskim rejestrze służącym przejrzystości. Ponadto, sprawozdania finansowe Forum Energii są corocznie badane przez firmę audytorską, a następnie składane są do Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z przepisami. Są one dostępne w przeglądarce dokumentów finansowych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zasady naszego działania opisane są w przyjętym Kodeksie Etyki.

Nasi grantodawcy:

Allianz Foundation, Aspen Global Change Insitute, Bloomberg Philanthropies, Clean Air Fund, Climate Works, European Climate Foundation, Agora Think Tanks gGmbH.