Program Międzynarodowy

Transformacja energetyczna ma wymiar międzynarodowy, choć punkt startowy i specyfika każdego kraju jest inna. Tym, co dziś łączy wszystkich jest uzależnienie od paliw kopalnych, które są przedmiotem obrotu na coraz bardziej skomplikowanym rynku. Tymczasem napaść Rosji na Ukrainę oraz kryzys energetyczny wpłynęły na nasze myślenie o bezpieczeństwie energetycznym, a rozwój technologii, digitalizacja i wymiana wiedzy tworzą nowe możliwości zmiany podejścia do tego zagadnienia.

Od ponad 20 lat Polska w ramach Unii Europejskiej współtworzy regulacje, które oddziałują na wszystkie kluczowe sektory gospodarki. Działamy w świecie pełnym zależności. Ich analizą i proponowaniem rozwiązań zajmujemy się w Programie Międzynarodowym. 

Nad czym pracujemy? Projekty

Bezpieczeństwo energetyczne

Przyjmujemy szeroką definicję bezpieczeństwa energetycznego, rozumianą jako odporność na zewnętrzne i wewnętrzne kryzysy z wykorzystaniem technologii i wiedzy XXI w. Inicjujemy dialog o tym, jak zwiększyć odporność UE, w tym Polski, na szoki surowcowe i ograniczyć zależności od importu paliw - na rzecz energii produkowanej z OZE. Kluczowym elementem bezpieczeństwa energetycznego jest elastyczność i dostosowanie do zmiennego popytu. Nowy wymiar bezpieczeństwa wiąże się z silną współpracą międzynarodową - przede wszystkim unijną - w tym zakresie.

Współpraca międzynarodowa

Prowadząc dialog w obszarze transformacji energetycznej, Forum Energii uczestniczy w międzynarodowej wymianie wiedzy, danych oraz idei kreowanych w różnych rejonach świata. Szukamy podobieństw, przyglądamy się proponowanym rozwiązaniom, analizujemy potencjalne ryzyka obserwując transformację energetyczną w innych krajach. Forum Energii jest częścią Międzynarodowej Sieci Think Tanków Transformacji Energetycznej (INETTT).

Sieć powstała w 2020 r. Jej członkami są think tanki z Europy, Azji, Afryki obu Ameryk. 

Regulacje
europejskie

Wspieramy debatę i dostarczamy analizy, które mają być merytorycznym wkładem do kształtowania agendy Komisji Europejskiej w zakresie transformacji energetycznej. 

Koordynatorzy Programu Międzynarodowego

Chcesz poznać wszystkich z Forum?
Zespół Forum Energii

dr Joanna Maćkowiak-Pandera

dr Joanna Maćkowiak-Pandera

Prezeska Forum Energii

Maciej Zaniewicz

Maciej Zaniewicz

Starszy Analityk | Manager Programu

Chcesz poznać wszystkich z Forum?
Zespół Forum Energii

Publikacje

Anatomia zależności. Jak wyeliminować rosyjski atom z Europy?

Anatomia zależności. Jak wyeliminować rosyjski atom z Europy?
Państwa Unii Europejskiej są uzależnione od współpracy z Rosją w obszarze energetyki jądrowej. Spowodowało to, że po rosyjskiej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, koncern Rosatom nie został objęty sankcjami, a wymiana handlowa w tym sektorze rośnie. Sytuacja ta jest niekorzystna dla UE i zwiększa jej podatność na szantaż ze strony Rosji. Ponadto skutkuje wzmocnieniem rosyjskiej armii. UE powinna zwiększyć wysiłki na rzecz dywersyfikacji dostaw i budowy własnych zdolności w sektorze jądrowym.
Przejdź do treści publikacji

Anatomia zależności. Jak wyeliminować rosyjski atom z Europy?

Państwa Unii Europejskiej są uzależnione od współpracy z Rosją w obszarze energetyki jądrowej. Spowodowało to, że po rosyjskiej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, koncern Rosatom nie został objęty sankcjami, a wymiana handlowa w tym sektorze rośnie. Sytuacja ta jest niekorzystna dla UE i zwiększa jej podatność na szantaż ze strony Rosji. Ponadto skutkuje wzmocnieniem rosyjskiej armii. UE powinna zwiększyć wysiłki na rzecz dywersyfikacji dostaw i budowy własnych zdolności w sektorze jądrowym.
Anatomia zależności. Jak wyeliminować rosyjski atom z Europy?
Przejdź do treści publikacji

Miliardy euro za LNG i LPG wciąż płyną do Rosji z UE. Również z Polski

Miliardy euro za LNG i LPG wciąż płyną do Rosji z UE. Również z Polski
Unijne embargo na rosyjskie paliwa nie objęło LNG (gaz skroplony) i LPG (gaz płynny). Tylko w 2022 roku państwa UE zapłaciły za rosyjskie LNG aż 16 mld euro, co było rekordowym wynikiem. Polska nie importowała LNG z Rosji. W przypadku LPG jesteśmy jednak największym importerem w całej Unii. W 2022 r. wydaliśmy na rosyjskie LPG niemal 3 mld złotych. W tym tekście wyjaśniamy, w jaki sposób można załatać luki w unijnym embargo na surowce w Rosji – aby je ostatecznie wyeliminować z rynku.
Przejdź do treści publikacji

Miliardy euro za LNG i LPG wciąż płyną do Rosji z UE. Również z Polski

Unijne embargo na rosyjskie paliwa nie objęło LNG (gaz skroplony) i LPG (gaz płynny). Tylko w 2022 roku państwa UE zapłaciły za rosyjskie LNG aż 16 mld euro, co było rekordowym wynikiem. Polska nie importowała LNG z Rosji. W przypadku LPG jesteśmy jednak największym importerem w całej Unii. W 2022 r. wydaliśmy na rosyjskie LPG niemal 3 mld złotych. W tym tekście wyjaśniamy, w jaki sposób można załatać luki w unijnym embargo na surowce w Rosji – aby je ostatecznie wyeliminować z rynku.
Miliardy euro za LNG i LPG wciąż płyną do Rosji z UE. Również z Polski
Przejdź do treści publikacji

Rosyjska ropa znika z Europy

Rosyjska ropa znika z Europy
Jeszcze w 2021 roku ok. ¼ wykorzystywanej w UE ropy naftowej o wartości 48 mld euro pochodziła z Rosji. Inwazja na Ukrainę skłoniła państwa UE do wprowadzenia sankcji na ten surowiec. Sankcje zawierają jednak luki, które sprawiły, że Polska stała się największym importerem rosyjskiej ropy w UE. Uszczelnienie sankcji jest jednak możliwe, z kolei elektryfikacja transportu w dłuższej perspektywie zabezpieczy od ryzyka zastąpienia zależności od Rosji uzależnieniem od innych państw petrodolarowych.
Przejdź do treści publikacji

Rosyjska ropa znika z Europy

Jeszcze w 2021 roku ok. ¼ wykorzystywanej w UE ropy naftowej o wartości 48 mld euro pochodziła z Rosji. Inwazja na Ukrainę skłoniła państwa UE do wprowadzenia sankcji na ten surowiec. Sankcje zawierają jednak luki, które sprawiły, że Polska stała się największym importerem rosyjskiej ropy w UE. Uszczelnienie sankcji jest jednak możliwe, z kolei elektryfikacja transportu w dłuższej perspektywie zabezpieczy od ryzyka zastąpienia zależności od Rosji uzależnieniem od innych państw petrodolarowych.
Rosyjska ropa znika z Europy
Przejdź do treści publikacji

Przygotowania Ukrainy do wojennej zimy

Przygotowania Ukrainy do wojennej zimy
Pomimo trwającej od ponad pół roku rosyjskiej inwazji, Ukraina stosunkowo dobrze przygotowała się do okresu grzewczego. Zgromadzone zapasy węgla i gazu prawdopodobnie wystarczą dla zapewnienia dostaw ciepła i prądu. Spadek zapotrzebowania na moc elektryczną, będący wynikiem ograniczenia aktywności gospodarczej w czasie wojny, jest z kolei większy niż utracony potencjał wytwarzania, co umożliwia Ukrainie eksport energii elektrycznej do UE. Największym wyzwaniem będzie zapewnienie energii cieplnej w przypadku nasilenia rosyjskich ostrzałów na elektrociepłownie. Może to spowodować katastrofę humanitarną w Ukrainie i zwiększenie liczby uchodźców.
Przejdź do treści publikacji

Przygotowania Ukrainy do wojennej zimy

Pomimo trwającej od ponad pół roku rosyjskiej inwazji, Ukraina stosunkowo dobrze przygotowała się do okresu grzewczego. Zgromadzone zapasy węgla i gazu prawdopodobnie wystarczą dla zapewnienia dostaw ciepła i prądu. Spadek zapotrzebowania na moc elektryczną, będący wynikiem ograniczenia aktywności gospodarczej w czasie wojny, jest z kolei większy niż utracony potencjał wytwarzania, co umożliwia Ukrainie eksport energii elektrycznej do UE. Największym wyzwaniem będzie zapewnienie energii cieplnej w przypadku nasilenia rosyjskich ostrzałów na elektrociepłownie. Może to spowodować katastrofę humanitarną w Ukrainie i zwiększenie liczby uchodźców.
Przygotowania Ukrainy do wojennej zimy
Przejdź do treści publikacji

Neutralność klimatyczna - Polska za, a nawet przeciw | Rozmowa o wynikach ostatniej Rady Europejskiej

Neutralność klimatyczna - Polska za, a nawet przeciw | Rozmowa o wynikach ostatniej Rady Europejskiej
Co się właściwie stało na ostatniej Radzie Europejskiej? Polska przyjęła cel neutralności klimatycznej czy go zawetowała? Czego można się spodziewać w najbliższych miesiącach? O wynikach Rady oraz jej skutkach rozmawiają dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk oraz dr Joanna Maćkowiak-Pandera.
Przejdź do treści publikacji

Neutralność klimatyczna - Polska za, a nawet przeciw | Rozmowa o wynikach ostatniej Rady Europejskiej

Co się właściwie stało na ostatniej Radzie Europejskiej? Polska przyjęła cel neutralności klimatycznej czy go zawetowała? Czego można się spodziewać w najbliższych miesiącach? O wynikach Rady oraz jej skutkach rozmawiają dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk oraz dr Joanna Maćkowiak-Pandera.
Neutralność klimatyczna - Polska za, a nawet przeciw | Rozmowa o wynikach ostatniej Rady Europejskiej
Przejdź do treści publikacji

Znad Loary nad Wisłę | Trzy kroki w planowaniu transformacji energetycznej

Znad Loary nad Wisłę | Trzy kroki w planowaniu transformacji energetycznej
W polsko-francuskich relacjach zrobiło się ostatnio gorąco. Gdy Prezydent Macron powiedział niedawno w wywiadzie, że protestujący w sprawach klimatu w Paryżu powinni się przenieść do Warszawy, bo to Polska blokuje europejskie ambicje klimatyczne - w Polsce zawrzało. Odsuwając na bok emocje, warto przyjrzeć się jak Francuzi radzą sobie z transformacją energetyczną. O tym jest nowa analiza Forum Energii.
Przejdź do treści publikacji

Znad Loary nad Wisłę | Trzy kroki w planowaniu transformacji energetycznej

W polsko-francuskich relacjach zrobiło się ostatnio gorąco. Gdy Prezydent Macron powiedział niedawno w wywiadzie, że protestujący w sprawach klimatu w Paryżu powinni się przenieść do Warszawy, bo to Polska blokuje europejskie ambicje klimatyczne - w Polsce zawrzało. Odsuwając na bok emocje, warto przyjrzeć się jak Francuzi radzą sobie z transformacją energetyczną. O tym jest nowa analiza Forum Energii.
Znad Loary nad Wisłę | Trzy kroki w planowaniu transformacji energetycznej
Przejdź do treści publikacji
Zobacz inne publikacje programu "Program Międzynarodowy" Zobacz inne publikacje programu "Program Międzynarodowy"