Ryzyko wystąpienia niedoborów mocy w polskim systemie energetycznym do roku 2020

Ryzyko wystąpienia niedoboru mocy w polskim systemie energetycznym do 2020 r. jest niewielkie w związku z wysokim poziomem rezerw. Ze względu na planowe wyłączenia niektórych bloków w latach 2016-2017 rezerwy mocy spadną wprawdzie do 8% w 2018 r., ale wzrosną do 14% w 2020 r. w związku z uruchomieniem nowych inwestycji. Po wprowadzeniu tzw. rezerwy zimnej zakontraktowanej przez PSE, rezerwy mocy nie powinny spaść poniżej 11%, a po roku 2018 wzrosną do 16%.

Najważniejsze wnioski

  • Ryzyko wystąpienia niedoboru mocy w polskim systemie energetycznym do 2020 r. jest niewielkie, co wynika z analizy poziomów rezerwy mocy oraz oceny systemu elektroenergetycznego.
  • Konieczność wyłączenia starych bloków energetycznych w powiązaniu z wzrastającym popytem na energię (1,3% rocznie) spowoduje spadek rezerw mocy wymaganych przez PSE do 8% w roku 2018. W kolejnych latach sytuacja ulegnie poprawie – rezerwy mocy wzrosną do 14% w 2020 roku na skutek uruchamiania nowych jednostek, w tym bloków węglowych w Kozienicach (950 MW), Opolu (1900 MW) oraz Jaworznie (950 MW).
  • Po uwzględnieniu zimnej rezerwy zakontraktowanej przez PSE, rezerwa mocy zmniejszy się do 11% w roku 2018, a następnie wzrośnie do 16% w 2020 roku. Jest to znacznie więcej niż wymagane rezerwy mocy we Włoszech oraz Wielkiej Brytanii (10%).
  • Po uwzględnieniu zimnej rezerwy wskaźnik LOLE (ang. Loss of Load Expectation) nie przekracza O,2 h i jest znacznie powyżej celów przyjętych przez inne kraje europejskie (Francja oraz Wielka Brytania — 3 h, Holandia — 4 h). Oznacza to, że oszacowane prawdopodobieństwo wystąpienia niedoboru mocy w polskim systemie energetycznym jest dużo niższe niż prawdopodobieństwo akceptowane przez Francję, Wielką Brytanię i Holandię.
  • Po 2013 r. Polska będzie importowała coraz większe ilości energii elektrycznej z zagranicy. Jeśli nie będzie opóźnień w realizacji inwestycji, to powróci do roli eksportera po oddaniu bloków w Opolu (1900 MW) i Jaworznie (950 MW) w latach 2019-2020.

Tytuł opracowania: "Ryzyko wystąpienia niedoborów mocy w polskim systemie energetycznym do roku 2020"

Data publikacji: 19 grudnia 2014

Pliki do pobrania

Raport Raport