Jak optymalnie wykorzystać Fundusz Modernizacyjny?

Analiza

Mając na uwadze specyfikę Funduszu Modernizacyjnego, strumień środków powinien być skierowany na wybrane działania priorytetowe: modernizację istniejących budynków jednorodzinnych, modernizację ciepłownictwa i rozwój niskoemisyjnej energetyki rozproszonej. Na działania unowocześniające energetykę po 2021 roku oraz wsparcie efektywności energetycznej Polska otrzyma od 2 do blisko 5 mld euro.

24 października 2014 roku Rada Europejska powołała Fundusz Modernizacyjny (FM), który ma działać w latach 2021-30, wykorzystując przychody ze sprzedaży 2% ogólnej puli uprawnień do emisji CO2. Instrument ten ma wspierać modernizację systemu energetycznego i poprawę efektywności energetycznej w krajach członkowskich UE, w których PKB per capita było niższe od 60% średniej w UE w roku 2013 (w ujęciu nominalnym). Analiza FAE koncentruje się na pytaniu, jak optymalnie wykorzystać FM w Polsce, biorąc pod uwagę wyzwania i priorytety polskiej polityki energetycznej do 2030 roku.

Główne wnioski

 • Fundusz Modernizacyjny będzie zasilony stosunkowo niewielką kwotą 2 – 5 mld euro.
 • Swoboda jego kształtowania jest ograniczona Konkluzjami Rady Europejskiej z 30 października 2014 roku.
 • Fundusz należy przeznaczyć na zadania pilne i ważne, które nie mają dostępu do innych źródeł finansowania.
 • Rekomendujemy wykorzystanie Funduszu Modernizacyjnego w obszarach:
 1. termomodernizacja istniejących budynków jednorodzinnych,
 2. modernizacja ciepłownictwa – źródeł i sieci,
 3. rozwój niskoemisyjnej energetyki rozproszonej.
 • Środki z Funduszu powinny:
 1. mobilizować środki prywatne,
 2. domykać lukę finansową,
 3. wspierać projekty zintegrowane.
 • Fundusz powinien być wykorzystany w koordynacji z innymi narzędziami polityki gospodarczej państwa.

 

Tytuł opracowania: "Jak optymalnie wykorzystać Fundusz Modernizacyjny?"
Data publikacji: maj 2015 r. 
Autor: dr Maciej Bukowski, Jędrzej Maśnicki, Aleksander Śniegocki (WISE), dr Jan Rączka (Regulatory Assistance Project)

 

Zobacz także

 • Wpływy z aukcji ETS jako źródło finansowania niskoemisyjnej modernizacji w Polsce

  8.6.2016
 • Fundusz Modernizacyjny powinien stać się Funduszem Antysmogowym

  19.9.2018