Webinar | Transformacja energetyczna w domach – stare wyzwania, nowe możliwości

Jesteśmy dziś w Polsce w punkcie zwrotnym transformacji energetycznej w budynkach mieszkalnych. Z jednej strony niedawny kryzys energetyczny pokazał jak ważne dla stabilizacji kosztów ciepła i elektryczności jest uniezależnianie się od paliw importowych, takich jak węgiel i gaz oraz zwiększanie efektywności energetycznej. Z drugiej, już wkrótce popłynie do Polski szeroki strumień nowych środków z UE przeznaczonych na renowację budynków, odchodzenie od paliw kopalnych w ogrzewaniu i walkę z ubóstwem energetycznym.  

To dobry moment, by wzmocnić gotowość zarówno administracji publicznej, jak i mieszkańców do podjęcia zmian. Jeśli wprowadzimy je mądrze, mamy szansę na poprawę jakości życia, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i korzyści środowiskowe. Jeśli ten moment zaniedbamy, narazimy wiele gospodarstw domowych na ubóstwo energetyczne wskutek wysokich kosztów ogrzewania. 

Obejrzyj zapis webinaru!

Spotkanie było premierą nowego raportu Forum Energii pt. "Czysta i tania energia w polskich domach. Jakich zmian potrzebujemy?".

Kiedy: 26 marca 2024

Załączniki:
Prezentacja 1

Budynki w pułapce gazowej - Tobiasz Adamczewski

Prezentacja 2

Czysta i tania energia w polskich domach